www.33rpg.com- adv time...

游戏评分:
(人评过分)
  • 刷新
  • 收藏
  • 评论
游戏简介:

  1.按键操作


        :AD键左右移动W/K键跳跃/踩跳攻击J键攻击

        :lr键左右移动up/2键跳跃/踩跳攻击1键攻击

    2.如何开始

 

    游戏加载完毕点击[单人游戏]或[双人游戏],然后点击关卡1即可开始游戏。

    3.游戏目标

 

    合理操作,消灭怪物,收集水果、星星,顺利闯关
共有0条游戏评论